ห่วงรักพรีเมียร์ คุ้มครองสูงตลอดชีพ เบี้ยไม่แพง

 
กรุงเทพประกันชีวิต ห่วงรัก พรีเมียร์ คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ชำระเบี้ย 20 ปี

 • ชนิดมีเงินสะสมคืน
 • ไม่ต้องจ่ายเบี้ยแพง ก็ได้รับความคุ้มครองสูง
 • คุ้มครองชีวิตอย่างมั่นคงตลอดชีพถึงอายุ 90 ปี
 • มีวงเงินสดสำรองฉุกเฉินที่เพิ่มขึ้นทุกปี ตามมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์
 • เตรียมพร้อมวันนี้ หมดกังวลทันที มีความคุ้มครองสูง

ห่วงรัก พรีเมียร์ จุดเด่น

 • คุ้มครองชีวิตสูง 100% ของทุนประกันชีวิต ถึงอายุ 90 ปี
 • ชำระเบี้ยประกันชีวิต 20 ปี ด้วยอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำกว่าแบบสะสมทรัพย์
 • เมื่อชำระเบี้ยครบ 20 ปีแล้ว ไม่ต้องชำระเบี้ยอีกต่อไป
 • รับเงินสะสมคืน 100% ของทุนประกันชีวิต เมื่ออายุ 90 ปี
 • คุ้มครองสูง เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์
 • อุ่นใจกับสิทธิกู้เงินจากมูลค่าเงินสด เมื่อชำระเบี้ยครบ 2 ปีขึ้นไป
 • มูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ห่วงรัก 20 จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ถึงอายุ 90 ปี
 • นำเบี้ยประกันชีวิตไปหักลดหย่อนภาษี ตามเงื่อนไขกรมสรรพากรได้ 20 ปี
 • ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยเมื่อถึงกำหนด ได้นานที่สุดถึง 60 วัน

ห่วงรัก พรีเมียร์ เหมาะสมสำหรับ

 • สำหรับท่านและคนที่ท่านรัก เป็นหลักประกันที่มั่นคง ยิ่งเริ่มต้นเร็ว ยิ่งคุ้มค่า
 • สำหรับคู่แต่งงาน เป็นสัญญารัก สร้างหลักประกันครอบครัวร่วมกันตลอดไป 
 • สำหรับลูกรัก เป็นของขวัญ สร้างหลักประกันไว้เป็นกองทุนเพื่อลูกในอนาคต 
 • เพื่อเป็นของขวัญ ทดแทนพระคุณพ่อแม่ สร้างหลักประกันไว้เพื่อดูแลท่าน เมื่อไม่มีคุณ

ห่วงรัก พรีเมียร์ แบ่งชำระเบี้ยประกันได้

 • ชำระเบี้ยได้ทั้ง รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, ราย 1 เดือน
 • เบี้ยราย 6 เดือน = เบี้ยรายปี x 0.52 (ทศนิยม 0.5 ขึ้นไป ให้ปัดขึ้น)
 • เบี้ยราย 3 เดือน = เบี้ยรายปี x 0.27 (ทศนิยม 0.5 ขึ้นไป ให้ปัดขึ้น)
 • เบี้ยราย 1 เดือน = เบี้ยรายปี x 0.09 (ทศนิยม 0.5 ขึ้นไป ให้ปัดขึ้น)
 • กรณีชำระเบี้ยราย 1 เดือน ให้ชำระงวดแรกเป็นเงินสด 2 เดือน ในงวดต่อๆ ไป จะหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น โดยเลือกหักบัญชีเงินฝากได้ 8 ธนาคาร ดังต่อไปนี้ กสิกรไทย ทุกวันที่ 1, กรุงศรีอยุธยา ทุกวันที่ 2, ไทยพาณิชย์ ทุกวันที่ 3, ทหารไทย ทุกวันที่ 4, กรุงไทย ทุกวันที่ 5, ธนชาต ทุกวันที่ 6, กรุงเทพ ทุกวันที่ 8, ยูโอบีทุกวันที่ 28 

ห่วงรัก พรีเมียร์ อัตราเบี้ยประกันชีวิต (รายปี)

 • กำหนดทุนประกันชีวิต ขั้นต่ำ 5 แสนบาทขึ้นไป
 • การคำนวณอายุ เศษตั้งแต่ 6 เดือน ให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
 • สำหรับผู้เอาประกันที่เป็นผู้เยาว์ (อายุตั้งแต่แรกเกิด – 14 ปี) ผู้ชำระเบี้ยแทนจะต้องซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการชำระเบี้ยด้วย
 
อัตราเบี้ยประกันชีวิต (รายปี)
ห่วงรัก พรีเมียร์
ชำระเบี้ย 20 ปี
คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
ทุนประกันชีวิต
1 ล้านบาท
อายุ
ชาย
หญิง
แรกเกิด
10,710
9,420
1
10,760
9,420
2
10,930
9,460
3
11,100
9,530
4
11,280
9,630
5
11,480
9,750
6
11,680
9,890
7
11,900
10,050
8
12,130
10,220
9
12,370
10,400
10
12,630
10,610
11
12,910
10,820
12
13,180
11,040
13
13,470
11,270
14
13,750
11,510
15
14,040
11,710
16
14,330
11,920
17
14,620
12,140
18
14,920
12,360
19
15,220
12,600
20
15,530
12,850
21
15,850
13,100
22
16,180
13,380
23
16,520
13,660
24
16,880
13,950
25
17,260
14,260
26
17,650
14,590
27
18,070
14,930
28
18,510
15,290
29
18,970
15,670
30
19,750
16,060
31
19,960
16,480
32
20,500
16,910
33
21,060
17,370
34
21,640
17,850
35
22,250
18,350
36
22,890
18,880
37
23,560
19,430
38
24,260
20,010
39
24,990
20,620
40
25,750
21,250
41
26,550
21,910
42
27,390
22,610
43
28,270
23,340
44
29,190
24,100
45
30,150
24,900
46
31,170
25,740
47
32,230
26,630
48
33,350
27,560
49
34,520
28,540
50
35,760
29,570
51
37,080
30,670
52
38,460
31,830
53
39,940
33,060
54
41,510
34,360
55
43,200
35,760
56
45,000
37,240
57
46,940
38,840
58
49,030
40,550
59
51,280
42,390
60
53,720
44,380
61
56,370
46,540
62
59,240
48,880
63
62,140
51,440
64
64,910
54,220
65
67,840
57,270
66
69,940
59,850
67
71,750
61,560
68
73,080
62,660
69
74,350
64,080
70
76,060
65,020

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชัยจิตร์  ติรสุวรรณวาสี
ที่ปรึกษาประกันชีวิตและสุขภาพ
โทร : 086 391 4220
อีเมล์ : chaijit@hotmail.com
Line : chaijitcj
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ 5204000086
ใบอนุญาตตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิต เลขที่ 5301007348

ห่วงรัก พรีเมียร์ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน :

 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา
 • ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต จะไม่มีการหักภาษีใด ๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สำนักงานสาขาทั่วประเทศ, ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้า, เคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM – ธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารทางอินเตอร์เน็ท  ฯลฯ
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • ข้อมูลในหน้าเว็บไซด์นี้ เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขป ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
 • บริษัทจะไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญาเริ่มมีผลบังคับ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

 เอกสารฉบับนี้มิใช่สัญญาประกันภัย โปรดศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครอง และรายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัย